kempens warmtebedrijf logo
voordelen icon bouwbedrijven

Voordelen voor projectontwikkelaars

Investeer enkel in duurzame ontwikkelingen! Door te kiezen voor een duurzaam warmtenet, worden de percelen van een verkaveling interessanter op de markt. Kopers kunnen dankzij deze keuze goedkoper hun E-peil behalen - een 'win-win situatie'.

Voor andere troeven voor de bouwheer, zie Voordelen voor de burger.

Nu al kiezen projectontwikkelaars bij de bouw van meergezinswoningen voor een collectieve stookplaats. Dat is technisch/financieel interessanter dan verschillende kleine individuele stookinstallaties. Dankzij diepe geothermie kan je naast een collectief systeem ook voor een 100% duurzaam warmtenet kiezen.

Onderscheid je van je collega 'Projectontwikkelaars' en investeer in duurzame woonprojecten!

meer info?

Contacteer ons