kempens warmtebedrijf logo

Niet meer dan anders

Voor de tarifiëring van de warmte geldt het 'Niet Meer Dan Anders-principe (NMDA)'. Wat betekent dit? De factuur voor de warmteafname mag nooit hoger zijn dan de all-in factuur van gemiddelde aardgasklanten bij hetzelfde verbruik.

De factuur bestaat uit drie delen:

  • Aansluitingskosten - De aansluitingskosten zijn afhankelijk van het aansluitvermogen en de vraag of het over een bestaande of een nieuwe woning gaat. Er wordt gewerkt met vermeden kosten. En als je een bestaande woning hebt, dan wordt het deel ‘Verplicht investeren in hernieuwbare energie’ niet mee in rekening gebracht.
  • Jaarlijkse netvergoeding - De netvergoeding omvat de kosten voor de 24/7 service en de herinvestering in een volgend afgiftestation.
  • Variabele kosten - Dit variabele deel weerspiegelt het verbruikspatroon. Hoe meer je verbruikt (kWh), hoe duurder de factuur. Hoe meer je let op je energieverbruik, hoe lager deze kostenpost.

Woningbouw

Zowel nieuwbouw als bestaande woningen kunnen worden aangesloten op een warmtenet.

Het tarief bestaat uit drie elementen:

Aansluitbijdrage : éénmalige bijdrage

Variabel : jaarlijkse kost afhankelijk van het warmteverbruik (MWh)

Vast recht : jaarlijkse kost afhankelijk van het aansluitvermogen (kW)

 

Qua tarificatie is een aansluiting voor een bestaande woning goedkoper omdat het NMDA-principe wordt gehanteerd. Daarnaast is het tarief uiteraard afhankelijk van het aansluitvermogen (kW):

Ruimteverwarming
  • 5 kW voor goed geïsoleerde woningen in gesloten of halfopen en goed geïsoleerde open bebouwing
  • 8 KW voor woningen in open bebouwing
Sanitair warm water
  • 28 kW voor woningen met 1 badkamer
  • 42 kW voor woningen met 2 badkamers
  • 49 kW voor woningen met 2 badkamers en extra aftappunten

De variabele kost wordt berekend op basis van de gemiddelde aardgasprijs 'all-in' zoals ze staat genoteerd in de boordtabellen van de CREG. 

De nieuwe tarieven voor 2018 zijn : Woningbouw

Momenteel wordt er parallel gewerkt aan een nieuwe benadering waarbij er langetermijnovereenkomsten kunnen worden afgesloten.  Zowel voor bestaande als nieuwe klanten kan het interessant zijn om voor een langere termijn de warmteprijs vast te leggen. Diepe geothermiecentrales hebben nu eenmaal het voordeel onafhankelijk te kunnen opereren van de fossiele markt. Indien je interesse hebt, bespreken we dit graag met jou persoonlijk.

Appartementen

Appartementen kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Je kunt kiezen voor een centraal in het gebouw geplaatst onderstation (‘grote’ warmtewisselaar) met individuele meters per appartement. Andere opstellingen zijn ook mogelijk en te bespreken met Eandis.

Tarief

Een aansluiting voor een bestaande woning is goedkoper omdat het NMDA-principe wordt gehanteerd. Daarnaast is het tarief afhankelijk van het aansluitvermogen:

Ruimteverwarming

3 tot 5 kW per wooneenheid

Sanitair warm water

28 kW voor woningen met 1 badkamer

42 kW voor woningen met 2 badkamers

49 kW voor woningen met 2 badkamers en extra aftappunten

De nieuwe tarieven voor 2018 zijn : 

Appartement type 1 : onderstation met meter in gebouw, een individueel afgiftestation per appartement met bijhorende meter

Appartement type 2 : onderstation met meter in gebouw plus bijhorende meter per afgiftestation (afgiftestation zelf wordt aangekocht en geplaatst door de klant)

Appartement type 3 : enkel onderstation met meter in gebouw

Momenteel wordt er parallel gewerkt aan een nieuwe benadering waarbij er langetermijnovereenkomsten kunnen worden afgesloten.  Zowel voor bestaande als nieuwe klanten kan het interessant zijn om voor een langere termijn de warmteprijs vast te leggen. Diepe geothermiecentrales hebben nu eenmaal het voordeel onafhankelijk te kunnen opereren van de fossiele markt. Indien je interesse hebt, bespreken we dit graag met jou persoonlijk.

Niet-residentieel

Niet-residentiële gebouwen kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Er zijn wel grote verschillen tussen de niet-residentiële gebouwen als bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, bedrijven en glastuinbouwbedrijven.

Tarief

De tarificatie voor niet-residentiële gebouwen is gebaseerd op diverse parameters zijnde het aansluitvermogen (kW), het aantal vollasturen, het productieproces, ...

Afhankelijk van deze parameters wordt het aansluitbedrag, de jaarlijkse netvergoeding en het variabel tarief berekend. M.a.w. niet-residentiële eindgebruikers krijgen een tarificatie 'op-maat-van-de-klant' . De klant heeft hierbij de mogelijk om te kiezen voor een warmteprijs gekoppeld aan de aardgasprijs of een vaste warmteprijs (excl. indexatie) af te spreken voor een langere termijn (3/5/10/15 en tot maximum 20 jaar). Deze laatste keuze biedt de klant een stabiele uitgavenpost en verzekert hem tegen de wispelturige energiemarkt. 

 

 

meer info?

Contacteer ons