kempens warmtebedrijf logo
voordelen icon industrie

Voordelen voor de industrie

Stabiele, lage energieprijzen! Wie droomt hier als bedrijf niet van? Dankzij de investeringen in diepe geothermiecentrales en de gekoppelde warmtenetten, kan het Kempens Warmtebedrijf zéér interessante warmteleveringscontracten op de markt brengen. 

Omdat diepe geothermiecentrales en warmtenetten investeringen zijn met een hoge CAPEX en lage OPEX, kunnen langetermijncontracten worden afgesloten op basis van een vaste warmteprijs (€/MWh) die enkel jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit kan voor bedrijven met een grote warmtevraag een doorslaggevend concurrentieel voordeel betekenen! 

Ben je niet die grote warmtevrager dan kunnen de investeringen  in geothermiecentrales en bijkomende warmtenetten toch voor héél wat opportuniteiten zorgen.  Want investeren in een nieuw energiesysteem kost handenvol geld.

Innovatieve en kostenefficiënte bedrijven met de nodige kennis, ervaring en durf kunnen hiervan de vruchten plukken. Want zij zijn essentieel om de maatschappelijke kost zo laag mogelijk te houden.

De studie EFRO2020 ‘Geothermie’ berekende dat de ontwikkeling op grote schaal van diepe geothermie in de Kempen gemiddeld per jaar 1.500 voltijdse jobs zal opleveren. Bovendien creëert deze waardeketen dankzij zijn vernieuwende karakter aantrekkelijke jobs bij lokale bedrijven.

Diepe geothermie kan naast warmte in bepaalde regio’s ook zorgen voor de productie van elektriciteit en koude. Daarvoor is eens te meer gespecialiseerd en hoog opgeleid personeel nodig dat de streek veel toegevoegde waarde brengt.

meer info?

Contacteer ons