kempens warmtebedrijf logo

Gepost op 18/05/2017

Warmtenet Roeselare

Wat? 

Bijna 30 jaar al is in Roeselare een warmtenet in gebruik dat gevoed wordt met warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval in de verbrandingsoven van MIROM Roeselare. De oorspronkelijke leidingen van het huidige warmtenet lopen enerzijds door het centrum tot aan het cultuurcentrum De Spil, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) en het stedelijk zwembad Spillebad en anderzijds via de Bietstraat richting serrebedrijven in Oostnieuwkerke.

Zo genieten, naast enkele stadsgebouwen, onder andere ook de campus Wilgenstraat van het ziekenhuis AZ Delta, het MSKA Groenestraat, de REO-veiling en Syntra West van deze duurzame warmte. Het bestaande net wordt nu uitgebreid met een nieuwe vertakking door het centrum en naar een woongebied met 1.000 woningen.

MIROM: Jouw afval, jouw warmte

MIROM, milieuzorg Roeselare en Menen, de afvalintercommunale van 15 West-Vlaamse gemeenten, heeft al sinds 1976 een afvalverbrandingsinstallatie. Elk jaar zet de verbrandingsoven in Roeselare 65.000 ton restafval om tot energie die gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit en voor de warmtelevering aan het warmtenet.

Het restafval wordt op een temperatuur van 1.000°C verbrand. De warmte van de koeling wordt omgezet in warm water die via een gesloten ondergronds leidingssysteem naar verschillende gebouwen in en rond Roeselare wordt vervoerd. JE kan het vergelijken met een reusachtige centrale verwarming. De installatie werkt de klok rond en wordt permanent door geschoolde procestechnici bewaakt.

Door 4kg afval te verbranden, komt evenveel warmte vrij als bij 1 liter stookolie. In de zomer wordt de warmte gebruikt om elektriciteit te maken. Er is op vandaag nog capaciteit over om meer warmte te verdelen.

Roeselare, pionier inzake warmtenetten

Roeselare is in Vlaanderen één van de weinige steden waar nog een modern en efficiënt warmtenet aanwezig is. Door de lage energieprijzen in de jaren 1980-1990 en begin 2000, werden veel kleine netten opgedoekt omdat ze niet rendabel waren. MIROM heeft altijd haar netwerk behouden. Nu klimaatbeleid steeds meer op het voorplan treedt, komen de warmtenetten terug op het voorplan. 

Naast haar jarenlange ervaring, is ook zowel de integratie van het warmtenet in nieuwe verkavelingen als de uitbreiding in bestaand bebouwd gebied vrij uitzonderlijk.

Door de uitgebreide inspanningen van afvalintercommunale MIROM, distributienetbeheerder Eandis en de private sector biedt de stad een brede diversiteit aan warmtenetten. Daarmee is Roeselare een proeftuin voor heel Vlaanderen.

De stad brengt actief de verschillende partijen (producent en klant) bij elkaar en maakt werk van een algemeen kader. De opgedane kennis kan dienen als input voor andere Vlaamse steden en de Vlaamse warmte-atlas. Dat de koepelorganisatie Warmtenet Vlaanderen vanuit Roeselare is ontstaan, is dan ook geen toeval.

Nog meer mensen laten genieten van duurzame warmte

De komende jaren wordt het warmtenet uitgebreid met twee nieuwe vertakkingen:

  1. Naar woongebied Gitsestraat/Honzebroekstraat
    Bijna 1.000 woningen zullen door restwarmte verwarmd worden. Daarvoor werkt de stad samen met distributienetbeheerder Eandis. Ook de volledige site Schiervelde, inclusief het nieuwe zwembad, zal op termijn aangesloten worden.
     
  2. Dwars door het centrum richting Het Laere en verder naar de Ronde Kom.
    MIROM Roeselare realiseert deze vertakking die onder andere de VMS, de Burgerschool, het MSKA (campus Tant), het OCMW en AZ Delta (campus Brugsesteenweg) voorziet van duurzame warmte. Op langere termijn wordt ook gekeken naar de omgeving tussen de TRAX-site en de Koning Leopold III-laan.

Met de uitbreiding van het warmtenet besparen we tienduizenden ton CO2 per jaar. Tegen 2020 kunnen we zo in Roeselare 4% CO2 uitstoot reduceren. Dat is ongeveer 1/5e van de doelstelling binnen het Burgemeestersconvenant; een Europese beweging van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen en zo de CO2uitstoot te verminderen.

Iedereen verbonden door het warmtenet

Een warmtenet is zuiniger en niet duurder dan de gangbare gascondensatieketel. Stadsverwarming is brandveiliger en minder gevoelig voor pannes. Er zijn geen branders meer in de woningen, er is minder uitstoot van verbrandingsgassen en het net wordt de klok rond opgevolgd door de technici van MIROM Roeselare en Eandis.

De energiebron is ook milieu- en klimaatvriendelijk; de restwarmte was er al altijd, er dient geen extra brandstof te worden gebruikt. Iedereen vaart wel bij propere lucht. 

 

Bron : www.roeselaere.be

 

Meer info : Z-Smart Cities (6) - 08/04/17

 

 

testbeeld2x

meer info?

Contacteer ons